the story

Industridesigner Patrik Palovaara hade en vision om att skapa en kollektion klockor inspirerad av klassiska formideal som passar i alla sammanhang.


Ett naturligt steg för att säkerställa en högre mognadsgrad var att tilllämpa designmetodiken från bilindustrin. 
En tidskrävande process där arbetet med proportioner och 
dynamiska karaktärslinjer är avgörande för helhetsintrycket.


När man byter perspektiv och blickar förbi det uppenbara ser man saker på ett nytt sätt. Man upptäcker möjligheter där 
många inte ser något alls. Och man skapar inte bara en klocka. Man skapar en PANSAR®.


Resultatet är en kollektion klockor som både talar rationellt och emotionellt till användaren.

Pansar Sweden - the story